- Content

เมนูคริสตจักรคลองจั่น


สถิติผู้เข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
ประวัติและความเป็นมา

          คริสตจักรคลองจั่น เริ่มขึ้นโดยมิชชันนารี คณะโอ เอ็ม เอฟ ในปี 1977 อาจารย์ อเล็ก สมิท มีเป้าหมายที่จะตั้งคริสตจักรในกรุงเทพฯ จึงได้ชวน อาจารย์เจฟ เคส มาสำรวจบริเวณเขตคลองจั่นซึ่งในเวลานั้นยังไม่เจริญ มีคนอาศัยอยู่ยังไม่มากนักเป็นเขตรอบนอกของกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันนั้นการเคหะแห่งชาติได้สร้างแฟลต เรียกว่า “แฟลตคลองจั่นเป็นโครงการที่ใหญ่มีทั้งหมด 30 หลัง แฟลตละ 5 ชั้น (ประมาณร้อยกว่าห้องต่อแฟลตหนึ่งหลัง) อาจารย์ทั้งสองคิดถึงอนาคตไม่นานจะมีผู้คนมาอาศัยมากมายแน่นอน                ต้นปี 1979 อาจารย์หมอเฮนรี่ ไบรเดนธอล เริ่มเปิดกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์และสามัคคีธรรมขึ้นที่ ร้านขายยารวมพี่น้อง (บ้านคุณน้อย ) และในเดือนมิถุนายน ปี1979 ครอบครัวอาจารย์เจฟ เคส กลับมาจากประเทศออสเตเลีย ได้เข้าร่วมในกลุ่มของอาจารย์หมอเฮนรี่ ครอบครัวอาจารย์เจฟ เคส ได้เช่าบ้านบริเวณคลองจั่นและเริ่มที่จะออกไปประกาศ แจกใบปลิว เป็นพยาน มีคุณวีระชัย โง มาช่วยเสาร์ อาทิตย์ (เรียนอยู่ที่พระคริสตธรรมกรุงเทพ) เมื่อออกประกาศ แจกใบปลิว ก็ได้พบ พันเอกสุรศักดิ์ บรรจุแก้ว อยู่แฟลต28 เพราะเห็นในบ้านของ พันเอกสุรศักดิ์ มีพระคัมภีร์วางอยู่ ซึ่งเวลานั้น พันเอกสุรศักดิ์ ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้า พระคัมภีร์ที่อยู่ในบ้านนั้นมีทหารกระเรี่ยงคนหนึ่งเอาให้สมัยรับราชการอยู่ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์เจฟ ขออนุญาตให้มีกลุ่มย่อยศึกษาพระคัมภีร์ในบ้านของเขา และได้เรียนพระธรรมยอห์นโดยเชิญผู้ที่สนใจให้เข้าร่วมด้วย ขณะที่เรียนก็เป็นพยานเรื่องของพระเจ้าได้ด้วยจนในที่สุดพันเอกสุรศักดิ์ ได้รับเชื่อพระเจ้า                ต่อมาก็ได้เริ่มมีการประชุมที่บ้านของ พันเอก สุรศักดิ์ (ในแฟลต 28) เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นและคุณนวลศรี คุณป้าสมพร คุณวันเพ็ญ ภรรยา พันเอกสุรศักดิ์ มารับเชื่อ                ในปี 1980 ก็ได้พบคริสเตียนบางท่านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น เช่น คุณลุงไพศาล ครอบครัวคุณมนูญ คุณประมวล ผิวผ่อง ซึ่งเป็นสมาชิกคริสตจักรมหาพร สะพานควาย ก็เชิญมาร่วมประชุมด้วย เมื่อมีคนมากขึ้นที่ก็เริ่มคับแคบ จึงย้ายที่ประชุมไปที่ร้านขายยารวมพี่น้องอีกครั้ง อยู่ที่นี่ประมาณ 18 เดือน ก็ย้ายมาประชุมใต้ถุนแฟลต 17 ประชุมได้ครั้งเดียวทางเคหะฯ ขอคืนเพื่อจะใช้เป็นที่พักของตำรวจ                อาจารย์เจฟ ได้ติดต่อที่โรงเรียนบางกะปิ ขอใช้สถานที่ในการประชุมนมัสการ ก็สามารถใช้ได้(เวลานั้นอาจารย์เจฟ สอนภาษาอังกฤษให้กับครูที่โรงเรียนบางกะปิ(ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตเปิดห้องหนึ่งสำหรับคริสตศาสนา))ประชุมอยู่ประมาณปีกว่า                กลางปี 1980 มีครอบครัวอาจารย์ โรรี่ คุณโรสลิน มาร่วมงานกับอาจารย์เจฟ และมีนักศึกษาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมกรุงเทพมาช่วยเสาร์ อาทิตย์ คือคุณบรรเลง สุทธวงค์ คุณอนันต์ ดะนัย ตอนบ่ายวันอาทิตย์มีกลุ่มสามัคคีธรรมของอนุชนที่บ้านอาจารย์เจฟ                ในปี 1982 จากการประกาศมีหลายคนรับเชื่อ คุณกิตติศักดิ์ สุวรรณศิลป์ คุณพะเนิน ประวรรณา ฯลฯ และได้เช่าบ้านหลังหนึ่งสองชั้น ที่ ซอย 44 การเคหะแห่งชาติ บ้านเลขที่ 1256 เป็นที่นมัสการ ให้ครอบครัวของ อาจารย์เจฟ พักอยู่ชั้นสอง นมัสการชั้นล่าง ต่อมาเจ้าของบ้านจะขายบ้านหลังนี้ในราคา เก้าแสนกว่าบาท คริสตจักรตัดสินใจซื้อผ่อนชำระภายในสามปี ขอบคุณพระเจ้า                ในปี 1983 มีครอบครัวอาจารย์โนจิรี (มิชชั่นฯ โอ เอ็ม เอฟ ชาวญี่ปุ่น)มาแทนอาจารย์เจฟ และคุณอนุรักษ์ มารับใช้ด้วย ยังเน้นการประกาศ แจกใบปลิวเป็นพยานและมีการประชุมนมัสการ ศึกษาพระคัมภีร์ตามบ้าน ครอบครัว พันเอกสุรศักดิ์ ย้ายไปอาศัยในหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 และเริ่มประกาศ เป็นพยาน โดยมีครอบครัวอาจารย์โรรี่ และครอบครัวอาจารย์คริสเตียน มิชชั่นนารี โอ เฮ็ม เอฟ ร่วมรับใช้ที่นั่น (ส่งคุณพุทธลี ไปเรียนพระคัมภีร์ที่ พระคริสตธรรมพะเยา)                ปี 1984 คุณอนุรักษ์ ย้ายไปมี คุณอนันต์ ดะนัย เป็นนักศึกษาฝึกงานในคริสตจักร ช่วงปลายปี ครอบครัว อาจารย์โนจิรี ก็กลับประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันก็เริ่มนมัสการและเปิดคริสตจักรลูกคือ คริสตจักรประชานิเวศน์                ปี 1985 มีครอบครัวอาจารย์จอห์น บักเล่ มิชชันนารี โอ เอ็ม เอฟ จากประเทศอังกฤษ มาร่วมรับใช้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น คริสตจักรได้ปรับปรุงสถานที่นมัสการให้กว้างขึ้น และมีครอบครัวมากขึ้นในคริสตจักร                ปี 1988 ครอบครัวอาจารย์จอห์น บักเล่ กลับประเทศอังกฤษ มีมิชชันนารีมาแทนคืออาจารย์จินตนา(โสด) มาจากประเทศนิวซีแลนด์ ได้ช่วยกลุ่มอนุชนที่ทำงานแล้ว                ปี 1989 ส่งคุณดัมมิสา ไปเรียนพระคัมภีร์ที่ BIT                ปี 1990 ได้แต่งตั้งอาจารย์อนันต์ ดะนัย เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักร                ปี 1991 อาจารย์จินตนากลับประเทศนิวซีแลนด์ มีอาจารย์สาลี่ เกร มิชชั่นนารี โอ เฮ็ม เอฟ ชาวอังกฤษ (โสด)มาร่วมรับใช้ ส่งคุณสมชาย ณะกัณฑ์ ไปเรียนพระคัมภีร์ที่ศูนย์พระคริสต์ธรรมพะเยา                ปี 1993 อาจารย์สาลี่ เกร กลับอังกฤษ และทางคริสตจักรคลองจั่นมีศิษยาภิบาลและผู้นำได้ช่วยกันดูแล และรับใช้พระเจ้าร่วมกัน                ปี 1994 ครอบครัวอาจารย์ไชยโรจน์ เหลืองเงิน มารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาปี 1996 ครอบครัวอาจารย์ไชยโรจน์ เหลืองเงิน ไปรับใช้พระเจ้าที่แม่ฮ่องสอน                ปี 1997-1998 เริ่มอธิษฐานเรื่อง โครงการสร้างอาคารคริสตจักรหลังใหม่ ตั้งอนุกรรมการโครงการสร้างอาคารคริสตจักร หาทุนและประชาสัมพันธ์                ปี 2002 เริ่มก่อสร้าง คจ.หลังใหม่ ( 31 มีนาคม 2002)  เสร็จ  พฤศจิกายน 2002  ขณะที่ก่อสร้างได้ใช้อาคารพานิชย์ 3 คูหา ของคุณภาคภูมิ สุกัญจนศิริ ที่หมู่บ้านกีรทรัพย์ กม.8 (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) และได้ ฉลองเปิดอาคารหลังใหม่ 23 กุมภาพันธ์ 2003                ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณร้อยกว่าคน และทุกอาทิตย์มีสมาชิกมาร่วมนมัสการประมาณ 70 – 80 คน 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-07-07 (14950 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


1256 ซ.ศรีบูรพา2 ถ.ศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : klongchanchurch@gmail.com

หน้าหลัก  สมาชิก  กระดานข่าว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด2 ติดต่อเรา  เว็บครูดนตรี